Wednesday, 1 April 2020, 8:56 AM
Site: Çevrimiçi Öğretim Sitesi
Course: Kayseri Ağzı Sözlüğü (KASozluk)
Glossary: KAYSERİ AĞZI SÖZCÜKLER
L

lâllenmek

Süslenip püslenmek.

lâlli

Süslenmeye çok düşkün, çok süslü.(kadın, erkek)

langırdak

Kaba kaba, görgüsüzce ve çevreyi önemsemeden, görgü kuralı tanımadan konuşan.(kimse)

langırdamak

Kaba kaba görgüsüzce ve çevreyi önemsemeden, görgü kuralı tanımadan konuşan.(kimse)

lavgar

Boşboğaz.Vara yoka karışıp çok konuşan, geveze.

lep lep

Yumuşak şeylerin büyük parçalar halinde düşmesini, dökülmesini; sofrada etin büyük parçalar halinde koparılarak yenmesini anlatmak için kullanılan bir belirteçtir.

liksi liksi

"Liksi liksi kokmak" deyiminde geçer.Rutubetli ve küf kokusunu belirtmek için kullanılır.

loda

Gelişigüzel üst üste konularak yapılmış yığın.