William SHAKESPEARE
66. Sone'sinin Okuma, Yazma ve Anlama Becerileri açısından değerlendirilmesi

Çevirmenler

  • Bülent-Saadet Bozkurt 
  • Can Yücel 
  • İsmail Haydar Aksoy 
  • Muharrem Soyek 
  • Talat Sait Halman