Friday, 5 March 2021, 3:16 AM
Site: Çevrimiçi Öğretim Sitesi
Course: Kayseri Ağzı Sözlüğü (KASozluk)
Glossary: KAYSERİ AĞZI SÖZCÜKLER
K

kabal

Götürü pazarlık, toptan alım; yaz mevsimi tutulan bağ ,bahçe kirası.

kadanmak

Bir taraftan bir tarafa dönüp ağamayacak, kımıldamayacak, elleri kolları bacakları hareket edemez duruma gelmek.

kadınsavı

Kadınımsı, kadın gibi, kadını andırır.

kalık

Evlenememiş, evde kalmış kız.

kallanpa

İri yarı, elinden iş çıkmayan, kalp adam.

kanırmak

Kaldıraçla, ya da eğip zorlayarak bir şeyi çıkarmaya çalışmak.

kapı bastırağı

Kapıyı arkasından bastırmak için konan ağaç sürgü.

karınsız

Kıskanç, kimseyi çekemeyen.

kart

(mec.) Katı tutumlu, hoşgörüsü hiç olmayan, inat.

kazılcı

Keçi kılından ip yapan kimse.