Thursday, 6 August 2020, 11:07 AM
Site: Çevrimiçi Öğretim Sitesi
Course: Kayseri Ağzı Sözlüğü (KASozluk)
Glossary: KAYSERİ AĞZI SÖZCÜKLER
N

naaccem

"Ne büyüklükte, hacmi ne kadar?" anlamında.

nallı

(kadın)mec.Huysuz, geçimsiz, edepsiz.

naşarlanmak

Sevildiğinin farkına varan küçük çocuk, haşarılığa yaramazlığa başlamak.

netameli

Aksi, ters huylu. Elinden türlü kötülük gelebilen(kimse)

nevazil

Nezle, grip.

nicesi

Çoğu, birçoğu.

nızlam

Olmayınca olmaz, mutlaka, muhakkak.

nodullamak

Hayvanın daha hızlı yürümesi, koşması için, nodullu değneği boynuna, sağrısına bastırmak.

nörüyon

Ne yapıyorsun, nasılsın?