KAYSERİ AĞZI SÖZCÜKLER


Ben  büyüklerimin Kayseri ağzıyla yaptıkları sohbetlerle büyüdüm. Eğitim hayatıyla birlikte bu ağzı unutmaya başladım. Oysa bu kelimeler benim kültürüm, benim farklılıklarım, benim şehrimin özellikleri, benim tarihim...  Bunları yeni nesil bilecek ki tarihini, geçmişini, köklerini unutmasın. Bundan dolayı aile dostumuz merhum Kazım Yedekçioğlu'nun bize hediye ettiği kitabı internet ortamına taşıyarak  daha geniş kitlelere ve özellikle gençlere ulaştırmak istedim. Sizler de bu sözlüğe katkıda bulunabilirsiniz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                  Vesile ERBAŞ

                                                                                                                                                                                                                                       Teknoloji ve Tasarım  Öğretmeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


YAZAR HAKKINDA


Bu sözlük oluşturulurken Kayseri'nin seçkin eşraflarından olan KAZIM YEDEKÇİOĞLU'nun "KAYSERİ AĞZI II SÖZLÜKLER" kitabından faydalanılmış olup sözcük ve anlamları birebir alınmıştır. Şimdi hayatta olmayan Kazım YEDEKÇİOĞLU 1919'da Kayseri'de doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsünden mezun olduktan sonra çeşitli il ve ilçelerde görev yaptı. İstanbul Vefa Poyraz Lisesi müdürü iken emekli oldu. Daha sonra Kayseri'de çeşitli gazetelerde günlük köşe yazıları yazdı. 1955-59 yıllarında kendi adına, aylık (YENİ ERCİYES) dergisini çıkardı. Yayınlanmış kitapları;

  1-Dikenli Kestane-Hoca Hakkı

  2-Kayserili Genç Şairler Antolojisi

  3-Övünmek Gibi Olmasın Ama Kayseriliyim

  4- Okul Piyesleri

  5-İğneden İpliğe

  6-Kayseri ağzı I Deyimler

  7-Kayseri Ağzı III Atasözleri-İlenmeler-Metin örnekleri

Sözlüğün İnternet ortamında yayınlanmasına izin veren, merhumun kıymetli varislerine, teşekkür ederim.

                                                                                      
 
 

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  (Next)
  ALL

K

kabal

Götürü pazarlık, toptan alım; yaz mevsimi tutulan bağ ,bahçe kirası.


kadanmak

Bir taraftan bir tarafa dönüp ağamayacak, kımıldamayacak, elleri kolları bacakları hareket edemez duruma gelmek.


kadınsavı

Kadınımsı, kadın gibi, kadını andırır.


kalık

Evlenememiş, evde kalmış kız.


kallanpa

İri yarı, elinden iş çıkmayan, kalp adam.


kanırmak

Kaldıraçla, ya da eğip zorlayarak bir şeyi çıkarmaya çalışmak.


kapı bastırağı

Kapıyı arkasından bastırmak için konan ağaç sürgü.


karınsız

Kıskanç, kimseyi çekemeyen.


kart

(mec.) Katı tutumlu, hoşgörüsü hiç olmayan, inat.


kazılcı

Keçi kılından ip yapan kimse.


kebrem

Yatak yerine beşiğin içine konulan yastık.


kecere

Çıkrıkta ipliği kelep yapmaya yarayan tahta aygıt.


keçibekesi

Keçilerin ayak bileğinden çıkan, çocukların oyunda "enek" olarak kullandıkları irice âşık.


keçimemesi

Sert kabuklu, sivri siyah taneli bir tür üzüm.


keli

İki tarla , bağ ve bahçe... arasındaki toprak sınır. 


kemaken

Tamamen, eksiksiz olarak.


kendirme

Yarmanın değirmende çekilmemişi.


kenna

Güya, aklı sıra, aklınca.


kepezimek

Çok yorulmak, halsiz düşmek.


kepir

Altı sert, yoğun killi toprak.


kerme

Cildin üzerinde kat kat kabuklaşmış kir. Yaranın üzerinde meydana gelen kabuk.

Sığır, davar ve binek hayvanlarının ayakları altında çiğnenmiş olan ya da hayvanların üzerinde kurumuş dışkı.


kertiç

Kertenkele.


kertilmek

Söz ve davranışlarıyla kendisini olduğundan başka türlü, bilgiç kibar göstermek, kasılmak.

(urgan) Eli sıyrılmak, yara açılmak.


keş

Yağsız peynir, salak, aptal, ayyaş.


kesme

Koyu şeker şerbeti.


kevek

Gözenekli, çok hafif, krem renginde bir "tüf" taşı.


kimitlek

Gırtlak, ümük.


kişiflemek

Bir kimsenin hareketini gizliden gizliye gözetlemek.


kılınmak

(konuğu) Elden gelenden fazlasıyla ağırlamak, gönül alıcı davranmak, hizmet etmek.


kırmıçça

Emziksiz su testisi, su küpü.


kısnık

Cimri,pinti.


kıvışlamak

Cansız gibi, uyuyor gibi, dururken yavaş yavaş kımıldamak.


kıymıkçı

Değersiz en ufak şeylerde bile çıkarını düşünen, cimri, pinti kimse.


kızıl

Tembel, kaygısız.


koçu

Gelin arabası, gelin getirmeye giden arabaların genel adı.


kopuşmak

Koşuşmak.


körcükmek

Eski neşesini, eski gösterişli yaşamını yitirmek, karamsar olmak.

Eski bol gelir ve kazancı kalmamak.


kostak

Giyimi kuşamı, tutumu yürüyüşü ve davranışı ile çalım satan kimse.


kötelemek

Öfkeyle kaldırıp fırlatmak, fırlatıp atmak.


kuduruk

Azgın, çok şımarık davranışları aşırı derecede ölçüsüz, dengesiz.


küküm

Yerinden kalkamıyacak derecede âciz ihtiyar.


kürük

Eşek yavrusu, sıpa.


küşum

Şüphe, kuşku.Page:  1  2  3  4  5  (Next)
  ALL